www.flammehuset.no
Copyright 2012 Flammehuset
Påmelding Nyhetsbrev!              Sidekart       
   Hjem      Om oss      Astrid Moe
Astrid Moe – Grunnlegger av Flammehuset 1999
 


flammehuset.no - Dyrekommunikasjonsskole
 
Astrid Moe var en pioneer i Norge innen dyrekommunikasjon og å tale dyrenes sak. Hun har banet vei for dyretolker i norge i mange år med et enormt pågangsmot. I 1999 startet Astrid Flammehuset. Det ble Norges aller første dyrekommunikasjon skole med et komplett utdanningsprogram til dyretolk. Astrid har utdannet flere dyktige dyretolker og hjulpet utallige dyr og deres eier. Historien om hennes hingst Victory er nok en av de historiene som har rørt flest mennesker. Du kan lese noe av den her på vår hjemmeside. Det vil også bli gitt ut en bok om Astrid sitt liv og historien om Victory.
 
Astrid drev Flammehuset helt til hun fikk diagnosen kreft i 2010. Da overlot hun driften av Flammehuset til Merete H. Jacobsen. Astrid sovnet fredlig og stille inn med familien til stede 17 mai 2011.Astrid sin bakgrunn:
Utdannet Radiooffiser i 1973 med 8 års fartstid. Organisasjonspsykologi ved Universitetet i Trondheim i 1990. I tillegg hadde hun en rekke kurs i Kommunikasjons- og Presentasjonsteknikk.
 


Alternativ utdanning:

Dyretolking ved Samantha Khury 1997 og 1998, Reiki Healing ved Norsk Prana Institutt 1999, Working with Angels ved William Bloom 2000, Mediumutvikling ved Colin Fry, Ramsbergsgården Sverige 2001 og 2009, Clairvoyantprogrammet ved Holistisk Akademi, Oslo 2001-2002. I tillegg har hun en rekke kurs innen drømmetolking og symbolforståelse ved bl.a. Mary Elisabeth Marlow, Carien Rietberg og Erling Hoff Leirvik. Hun har også deltatt ved en rekke kurs ved medisinske kongresser i Norge, bl.a. Nye behandlingsmetoder i psykiatrien, Samfunnet og legen, Avspenningsteknikker, Hypnose og Selvhypnose, mm. Videre har hun gått flere enkeltstående kurs samt 1 årig skole hos Klaus Ferdinand Hempfling; Classical European Horse Meditation.
 


flammehuset.no - DyrekommunikasjonsskoleInstitutt for samfunnsmedisin/Det medisinske fakultet:
Gjennom 8 år arbeidet Astrid med videre- og etterutdanning av allmennpraktiserende leger. Hun var Daglig Leder for etterutdannings-enheten NidarosFondet ved Det Medisinske Fakultet i Trondheim. Ansvarsfeltet var omfattende, bl.a. skulle hun avdekke hva legen ønsket å kunne mer om, og hva pasienten syntes legen trengte å vite mer om. Et stort arbeidsfelt var alternativ medisin, og hun satte seg inn i mange emner som senere ble presentert gjennom kurs og kongresser for norske leger. Hun var selv kursleder for mange kurs, bl.a. Miljømedisin, Hypnose og selvhypnose samt Konsultasjonen - hvordan legen avdekker viktig informasjon gjennom alternative teknikker.


Dyrevern:
Fra 1986 til 1997 var Astrid svært aktiv innen dyrevern. Hun var leder for Dyrebeskyttelsen Trondheim i en årrekke, medlem av styret i Dyrebeskyttelsen Norge også i mange år, og medlem av Dyrevernnemnda i Trondheim kommune. Astrid planla og gjennomførte den 6 år lange forskningsprosjektet “Prosjekt Utekatt” sammen med biolog Hjørdis Bakke, med veiledning fra Zoologisk institutt ved Universitetet i Trondheim. Hun fikk spesiell erfaring med hvordan vi forbruker dyr i smertefulle og nedverdigende dyreforsøk da hun var medlem i Forsøksdyrutvalget ved Landbruksdepartementet gjennom flere år. Astrid har grundig erfaring fra hvordan man forstår dyrevernloven og forskriftene, og hvordan dyrevern praktiseres i samsvar med lovverket.
 


flammehuset.no - DyrekommunikasjonsskoleDyrekommunikasjon:
Astrid gjennomgikk i 1997 og 1998 komplett utdanningsprogram hos den verdenskjente Dyretolken Samantha Khury. Khury har arbeidet som Dyretolk siden 1963 og har undervist i mange land. Hun ble i 2002 invitert gjennom WSPA og det amerikanske skoleverket til fast undervisning i skolen om forholdet mellom dyr og mennesker og hvordan vi kan kommunisere med dyrene. Khury er velkjent i Skandinavia fordi svensk og dansk tv har vist en hjertevarm dokumentar om henne ved flere anledninger. Mange som har sett denne dokumentaren har siden henvendt seg til Flammehuset. Da Astrid ville etablere sin egen skole i Norge ble hun oppmuntret av Khury som hun har jevnlig kontakt med. Astrid har erfaring med dyretolking siden 1997 og erfaring som ferdig utdannet Dyretolk siden 1998. Ved siden av etableringen av egen skole i 1999 har hun i tillegg bred erfaring med bruken av telepati som virkemiddel for barn med atferdsproblemer.
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt Flammehuset v/Merete Jacobsen: Tlf: +47 975 28 423 eller E-post: merete@nordrebrevig.no
(Henvendelser angående kurs, dyretolk- timer eller andre spørsmål - ta kontakt via telefon eller e-post)
 

Du finner våre kurs hos

 
Logo: Maria Design - Webdesign: Karin H. Ødegaard
Fotos på flammehuset.no: Privat/shutterstock.com