www.flammehuset.no
Copyright 2012 Flammehuset
Påmelding Nyhetsbrev!              Sidekart       
   Hjem      Attest Frøydis Baukop
Attest Frøydis Baukop
 
 
 
Flammehuset AS
Brevigveien 224
1912 Enebakk
 
Frøydis Baukop
Styrilia 51 A
2080 Eidsvoll
 
 
 
Lisens for utdannet Dyretolk av Flammehuset AS
 
Frøydis har fullført sin utdannelse som Dyretolk hos Flammehuset AS og bestått eksamen 17.04.2015 Hun har fullført 110 godkjente samtaler i løpet av sin utdannelse. Frøydis har brukt teknikkene og utført konsultasjon med eier, i tråd men Flammehuset as sine etiske rettningslinjer.
 
Frøydis har et varmt ønske om å hjelpe dyr og deres eier å forstå hverandre bedre. Dette syntes i hennes arbeid som dyretolk. Hun ivaretar både dyr og eier med sin fantastiske hjertevarme. Hun ser unike sammenhenger og mønster på en måte som hjelper eier å forstå den større helheten. Frøydis er en varm og kjærlighetsfull dyretolk, og ser dyrets informasjon og situasjon på en balansert god måte. Hun hjelper eier å se situasjonen fra dyrets ståsted. Frøydis utfører sine kommunikasjoner med stor ydmykhet, trygghet og innsikt. Frøydis kan få samtaler som går dypt inn i dyrets bevissthet, men også fange opp blokkeringer på det fysiske plan.
 
Frøydis anbefales som dyretolk til ditt dyr.

  

Flammehuset AS
Merete Hammerø Jacobsen
 
Enebakk 17.04.2015
 

 
 
 
 
Kontakt Flammehuset v/Merete Jacobsen: Tlf: +47 975 28 423 eller E-post: merete@nordrebrevig.no
(Henvendelser angående kurs, dyretolk- timer eller andre spørsmål - ta kontakt via telefon eller e-post)
 

Du finner våre kurs hos

 
Logo: Maria Design - Webdesign: Karin H. Ødegaard
Fotos på flammehuset.no: Privat/shutterstock.com