www.flammehuset.no
Copyright 2012 Flammehuset
Påmelding Nyhetsbrev!              Sidekart       
   Hjem      Dyretolkere      Elever og Kvalitetssikring
Elever og kvalitetssikring
 

flammehuset.no - DyrekommunikasjonsskoleFlammehuset setter etikken veldig høyt. Flammehuset står for likeverd, ydmykhet, kvalitet, grundighet, tillit og respekt for dyr, mennesker og natur. Flammehuset støtter loven om tiltrekning og loven om speiling. Elever som tar utdannelsen hos Flammehuset må kun skrive under på en avtale om taushetsplikt. Dette for å sikre at sensitiv informasjon om deltakere på kurs, og eiere som ønsker en samtale med sitt dyr fra elever ved Flammehuset forholdes kondesifielt. Se mer under Kvalitetssikring.

Flammehuset vil gjøre oppmerksom på at det finnes personer som opererer som utdannede dyretolker etter å ha tatt et grunnkurs. Flammehuset tar ikke ansvar for disse personenes virksomhet.
 
Flammehuset legger vekt på et godt etisk ståsted. Elevene får hjelp til å forstå hvordan de kan være varsomme og ivareta både seg selv, dyret og dyrets eier. I tilfeller hvor det avdekkes fysiske problemer, henviser vi eier til f.eks dyrlege, equiterapeut, mm. Elever skal ikke ta betalt for oppdrag mellom hovedkurs del 1-3. Dette for at elever skal ikke skal ha et forventningspress fra eiere og til seg selv. Læreprossessen mellom hovedkursene er en viktig del av utdanningen.
 

Elever trenger dyr å øve seg på mellom kursene, og kan derfor kreve at eiere som får en samtale med sitt dyr står for evt telefon utgifter, bensinutgifter o.l Eleven skal også gå igjennom samtalen med dyrets eier da dette er en viktig del av utdanningen. Elever kan ta i mot gaver fra eiere. Når eleven har fullført sin utdanning kan han/henne praktisere som Dyretolk lisensiert av Flammehuset. Eleven kan ikke undervise andre i Flammehusets metoder, uten særskilt avtale med Flammehuset. Flammehuset har copyright på all skriftlig informasjon.

Elever skal ikke tilby seg å snakke med et dyr. Det er alltid dyrets eier som skal spørre om dyretolken kan gjøre en kommunikasjon med dyret. Dette for at det kan komme frem veldig sensitiv informasjon i en samtale og eiere skal ikke føle seg presset til en samtale med sitt dyr. Elever kan derimot opplyse i enhver situasjon om at eleven har tatt kurs i dyrekommunikasjon, og på denne måten la eier selv bestemme hva eier ønsker.

Elever som følger hele utdanningsprogrammet får hjelp til sin egen personlige utvikling, for å komme dypere i sine kommunikasjoner med dyrene. Vi støtter oss til mottoet “Du kan ta andre så langt som du har kommet selv”.Erfaringer med dyrekommunikasjon

Etter mange års erfaring med dyrekommunikasjon ser vi en klar sjele-forbindelse mellom dyr og eier, og en dypere mening med deres felles liv.

Dyr kan komme til eier med et problem. Dyret kan gi informasjon omkring problemet, både på et fysisk og praktisk nivå, og på dypere følelsesmessige og spirituell nivå. Det kan være en ”lås”, som eieren har nøkkelen til. Nøkkelen ligger i eierens erfaringer, innsikt, omsorg og kjærlighet. Når et dyr ”skaper vanskligheter” kan det være viktig å se i dybden. Da er hjelpen fra en som kan snakke med dyret helt uvurderlig
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kontakt Flammehuset v/Merete Jacobsen: Tlf: +47 975 28 423 eller E-post: merete@nordrebrevig.no
(Henvendelser angående kurs, dyretolk- timer eller andre spørsmål - ta kontakt via telefon eller e-post)
 

Du finner våre kurs hos

 
Logo: Maria Design - Webdesign: Karin H. Ødegaard
Fotos på flammehuset.no: Privat/shutterstock.com