www.flammehuset.no
Copyright 2012 Flammehuset
Påmelding Nyhetsbrev!              Sidekart       
   Hjem      Kurs      Hovedkurs Del 2
Hovedkurs del 2
 

flammehuset.no - DyrekommunikasjonsskoleKrav: Du trenger minst 20 samtaler med ulike dyr før du kan melder deg på dette kurset.
Du må gjennomføre samtalene på egen hånd og gjennomgå informasjonen med dyrets eier.
Samtalelistene sendes inn til lærer sammen med påmeldingen til hovedkurs del 2, innen påmeldingsfristen.

Trinn: Hovedkurs del 2

Varighet: 4 dager ca kl 10-18. 32 timer.

 
Du lærer:
Du lærer hvordan du kan avdekke et dyrs følelsesmessige ubalanse, og du lærer å balansere dette v.hj.a blomsterremedier. Du lærer mer om sammenhengene mellom dyrs atferd og eierens livssituasjon. Du får trening via ulike kasus, i hvordan du kan forholde deg til informasjon og legge dette frem for dyrets eier.
 
 
Du oppnår:
Du oppnår kjennskap til Bacremedier til dyr og hvordan bruke disse.
Du kan nå trene på dyr som kommer i din vei. Alle kommunikasjoner er å betrakte som øvelser for deg selv.
Du kan ikke ta betaling.
 
 
Ditt ansvar:
Du plikter å opplyse at du er under utdanning til Dyretolk og at du ikke er fullt utdannet. Følge etiske regler igjennomgått ved hovedkurs del 1 og 2.
 
 
 
Kursets innhold:
Formålet med kurset er å få dypere innsikt i hvordan du kan kommunisere med dyr. Noe av det viktigste her er å lære en ikke-dømmende tilnærming. Du lærer mer om kommunikasjon, hvorfor dyr blir syke, sammenhenger mellom dyret og eieren, og tolking av symbolikk. Du får trening i å avdekke følelser som skaper ubalanse og sykdom, og du vil lære om hvordan balansen kan gjenopprettes, bl.a. ved bruk av  Bachs blomsterremedier. Du vil bli stilt overfor ulike problemstillinger for å lære hvordan du kan bidra til å løse problemene og hjelpe dyr og eier til en bedre tilværelse. Det kan ofte være vanskelig for en dyre-eier å se en sak fra dyrets side, og vi legger derfor stor vekt på viktigheten av å samtale med dyrets eier på en god og mellom-menneskelig måte. Gled deg til 4 dager med muligheten til å utvikle dine evner som dyretolk til et høyere nivå! Gled deg til å kunne metoder som gir deg større sikkerhet og tillit til deg selv!
Else-Mari Skjelland er nordens eneste bachterapaut til dyr utdannet av Bachsenteret. Hun er med de to første dagene og gir deg god innsikt i blomsteressens til dyr.

 

Pris:
Kr.: 5.500,-
 
 

 
 
 
 
 
 
Kontakt Flammehuset v/Merete Jacobsen: Tlf: +47 975 28 423 eller E-post: merete@nordrebrevig.no
(Henvendelser angående kurs, dyretolk- timer eller andre spørsmål - ta kontakt via telefon eller e-post)
 

Du finner våre kurs hos

 
Logo: Maria Design - Webdesign: Karin H. Ødegaard
Fotos på flammehuset.no: Privat/shutterstock.com