www.flammehuset.no
Copyright 2012 Flammehuset
Påmelding Nyhetsbrev!              Sidekart       
   Hjem      Kurs      Hovedkurs Del 4
Hovedkurs del 4

 
flammehuset.no - DyrekommunikasjonsskoleKrav: Du trenger 30 samtaler med ulike dyr etter kursdel 3 før du kan ta dette kurset.
Du må gjennomføre samtalene på egen hånd og gjennomgå informasjonen med dyrets eier.
Samtalelistene sendes inn til lærer sammen med påmeldingen til hovedkurs del 4, innen påmeldingsfristen.

Trinn: Hovedkurs del 4

Varighet: 4 dager ca kl 10-18. 32 timer.


Du lærer:
Du lærer mer om hvordan dyr avdekker ubalanse hos “sine mennesker”og hvordan dyrene påvirkes av dette. Hvordan dyr opptrer som hjelpere. Du lærer mye om familiemønstre, hvordan avdekke dem og hjelpe dyret ved å hjelpe menneskene å ta ansvaret tilbake. I tillegg ser vi på hvilken rolle dyret ”spiller” i familien sett i et dypt spirituelt perspektiv.
Du vil lære om sjelekontrakter mellom dyr og mennesket. 


Du oppnår:
Du kan ta betalte oppdrag. Inntil du får lisens kan du ta begrenset betaling med inntil kr 250 per konsultasjon.


Ditt ansvar:
Du plikter å opplyse at du er under utdanning til Dyretolk og at du ikke er fullt utdannet. Følge etiske regler igjennomgått ved hovedkursene og delkursene hos Flammehuset.


Kursets innhold:
Du vil lære om å se den større sammenheng mellom dyr og eier på et høyere nivå. Du vil lære om å avsløre familiemønster og se informasjon som ligger i flere ”lag”. Du vil også lære mer om hvordan legge fram kommunikasjonen og svare på avanserte spørsmål fra klienter. Du vil lære mer om hva som er etisk riktig i forhold til oppdrag fra klienter og hvordan legge fram informasjonen. Du vil også få informasjon ang eksamen og det å jobbe som dyretolk.


Pris:
Kr.: 5.500,-
 
 

 
 
 
 
 
 
Kontakt Flammehuset v/Merete Jacobsen: Tlf: +47 975 28 423 eller E-post: merete@nordrebrevig.no
(Henvendelser angående kurs, dyretolk- timer eller andre spørsmål - ta kontakt via telefon eller e-post)
 

Du finner våre kurs hos

 
Logo: Maria Design - Webdesign: Karin H. Ødegaard
Fotos på flammehuset.no: Privat/shutterstock.com