www.flammehuset.no
Copyright 2012 Flammehuset
Påmelding Nyhetsbrev!              Sidekart       
   Hjem      Dyrekommunikasjon      Innhold i Dyrekommunikasjon
Hva inneholder en Dyrekommunikasjon?
 
 
flammehuset.no - Dyrekommunikasjonsskole
 
 
Under utdanningen til Dyretolk hos Flammehuset lærer elevene å mestre flere ulike teknikker og hjelpemidler som kan brukes under Dyrekommunikasjon. Dette er unikt for Flammehuset.

Flammehuset får stadig tilbakemeldinger om at dyreeier får en dypere forståelse og respekt for dyret sitt, at de kommer nærmere hverandre, og at eier får muligheten til å hjelpe dyret sitt på en god måte. Dette mener vi er takket være den brede kunnskapen elevene får under sin utdanning hos oss.

(les mer om Utdanning til Dyretolk hos Flammehuset her)

 
 
 
 
 
 
En lisensiert Dyretolk (ferdig utdannet) fra Flammehuset vil kunne tilby dette i en Dyrekommunikasjon:
  1. Fri tale fra dyret (‘Fri Flyt’)
  2. Følelser i ubalanse
  3. Årsaken til følelser i ubalanse
  4. Skanning av fysisk kropp, energifelt (Aura) og energipunkter (Chakraer)
  5. Rensing/Healing av ubalanser i energien
  6. Sjeleavtale mellom dyr og eier (hva du og dyret ditt «jobber» sammen om i dette livet)
  7. Dine spørsmål til dyret dersom det er noe spesifikt (f.eks. «hvorfor har hunden min slik adferd»)

Veiledning til eier:
  • Veiledning av Dr. Bach’s Blomsterremedier til avbalansering av følelser i ubalanse
  • Støttesetning og sending av info til dyret med ønske om endring.
 
Kontakter du en elev så vil det vedkommende tilbyr være avhengig av hvor langt de har kommet i utdannelsen.
 
Etter endt utdanning har noen Dyretolkere spesialisert seg rundt enkelte felter innen dyrekommunikasjon, f.eks. forsvinninger, helse, energiarbeid, osv. Noen har også andre kompetanser ved siden av dyrekommunikasjon. Så eksakt hva den enkelte Dyretolken jobber med med tanke på punkter i Dyrekommunikasjonen varierer, men kunnskapen tilegnet under utdannelsen ved Flammehuset er den samme.
 
 
 
Taushetsplikt, Etikk og Ansvar:
Vi gjør oppmerksom på at alle Dyretolkere jobber selvstendig, og har selv ansvar for sin kvalitet.
Alle har signert en Taushetsplikt under utdanningen, og plikter å følge den,- og Flammehusets etiske retningslinjer både under og etter utdannelsen. Utover dette har ikke Flammehuset ansvar for hva Dyretolken gjør.
 
 
 
Pris på Dyrekommunikasjon:
Elever som har fullført Hovedkurs 1 og 2 kan ikke ta betalt for sine kommunikasjoner. Først etter Hovedkurs 3 kan de gradvis begynne å ta betalt.
 
En ferdig utdannet og lisensiert Dyretolk utdannet ved Flammehuset tar opp til kr.: 1000,- for en dyrekommunikasjon. Dette varierer noe.
 
Dyretolken arbeider omtrent 3 timer med en dyrekommunikasjon, og ofte mer. Dette er en omfattende prosess som tar tid, men som virkelig kommer dyr og eier til gode. Dyretolken gjennomfører selve kommunikasjonen hvor de jobber i gjennom punkter (se over), og gjennomgår kommunikasjonen med eier i etterkant. Noen sender kommunikasjonen til eier pr. brev, mens andre sender pr. e-post.
 
 

 
 Ønsker du å gi dyret ditt en stemme?
 
 
flammehuset.no - Dyrekommunikasjonsskole 
 
 
 
 
 
Kontakt Flammehuset v/Merete Jacobsen: Tlf: +47 975 28 423 eller E-post: merete@nordrebrevig.no
(Henvendelser angående kurs, dyretolk- timer eller andre spørsmål - ta kontakt via telefon eller e-post)
 

Du finner våre kurs hos

 
Logo: Maria Design - Webdesign: Karin H. Ødegaard
Fotos på flammehuset.no: Privat/shutterstock.com