www.flammehuset.no
Copyright 2012 Flammehuset
Påmelding Nyhetsbrev!              Sidekart       
   Hjem      Dyretolkere      Kontakt Elever
Kontaktliste: Elever under utdanning


flammehuset.no - DyrekommunikasjonsskoleElever som har tatt minimum hovedkurs del 1 har muligheten til å sette seg opp på denne listen med den kontakt- infoen
de ønsker. 

Flammehuset vil gjøre oppmerksom på at det finnes personer som opererer som utdannede dyretolker etter å ha tatt et grunnkurs. Flammehuset tar ikke ansvar for disse personenes virksomhet.

(Lisensierte dyretolkere - Klikk her...)


ELEVER UNDER UTDANNING:
Elever hos Flammehuset som ønsker det, kan sette seg opp på denne kontaktlisten ved å sende Flammehuset en epost. Object
Listen blir oppdatert etter beste evne. Alle som står oppført på denne listen er selv ansvarlig for at kontaktinformasjonen er oppdatert. Ved endringer - kontakt Merete
 
 

 
 

Hovedkurs del 1. Lært å snakke med dyrene:
 
Navn:
E-post:
Tlf.:
Hjemmeside:
Tonje Nygård Eliassen
tonjeeliassen@gmail.com
414 34 741
 
Kay Asle Grimelid Birkeland
kayasle@yahoo.no
469 69 341
 
Madelene V. Nygård 
madvany@online.no
 
 
Egil R. R. Moe
postmaster@sogesmia.no
906 54 250
 
Ingrid Østang
 
932 54 896
May Synnøve Stenehjem
maysynnve@yahoo.no
916 38 199
Anette Hiim Solberg
anette-h-s@hotmail.com
 
 
Heidi Juvet
heijuve@online.no
958 05 674
 
Lara Berg
laraluna3434@gmail.com
 
 
Ida carine Enghaug
snoggy_90@hotmail.com

 
Ingrid Merethe Øen
ingermer@hotmail.com
482 89 530
 
Ingrid Engum Flåtten
animalvoice@hotmail.no
35 02 49 79
Hilde Beate Tørnby
hildet@vfk.no
948 81 936
 
Karl Bruun
ke-bruun@online.no
916 10 952
 
Nina Lien
ninali2@online.no
911 51 937
 
Randi Raksen
rreksen@hotmail.no
 
 
Rita Lyngmo
rlyngmo@c2i.net
37 15 15 56 /413 05 699
 
Kiki Bjørneby
kikibjo@gmail.com
480 59 270
 
Inger S. Pedersen Wiik
inger@famcamp.net
951 79 750
 
Tone W. Sæther
tone.w.saether@live.no
909 48 843
 
Iren Aambø
irenaambo@hotmail.com

 
Sirica Lein
siricalein@yahoo.no
970 07 749
 
Tom-Atle Jansen    
post@feelhappy.no
954 84 100
Sissel  Hilde
post@feelhappy.no
954 84 100
 
 
 

Hovedkurs del 2. Følelse i ubalanse/årsak og Trinn 1 Den Internasjonale Bachterapi:

 
Navn:
E-post:
Tlf.:
Hjemmeside:
Tonje Nygård Eliassen
tonjeeliassen@gmail.com
414 34 741
 
Kay Asle Grimelid Birkeland
kayasle@yahoo.no
469 69 341
 
May Synnøve Stenehjem
maysynnve@yahoo.no
916 38 199
Heidi Juvet
heijuve@online.no
958 05 674
 
Lara Berg
laraluna3434@gmail.com
 
 
Ingrid Merethe Øen 
ingermer@hotmail.com
482 89 530
 
Hilde Beate Tørnby
hildet@vfk.no
948 81 936
 
Karl Bruun
ke-bruun@online.no
91 61 09 52

Nina Lien
ninali2@online.no
911 51 937
 
Ingrid Engum Flåtten
animalvoice@hotmail.no
35 02 49 79
http://www.animalvoice-no.com
Iren Aambø
irenaambo@hotmail.com

 
Kiki Bjørneby
kikibjo@gmail.com
480 59 270
 
                                                                      
 
 
 
Hovedkurs del 3. Sykdom og energifelt:
 
Navn:
E-post:
Tlf.:
Hjemmeside:
Tonje Nygård Eliassen
------
Heidi Juvet
tonjeeliassen@gmail.com
------
heijuve@online.no
414 34 741
------
958 05 674
 
-----
 
Kay Asle Grimelid Birkeland
kayasle@yahoo.no
469 69 341
 
May Synnøve Stenehjem
maysynnve@yahoo.no
916 38 199
Lara Berg
laraluna3434@gmail.com
 
 
Turid K. Haugen
turi-hau@frisurf.no
 
 
Iren Ambø
irenaambo@hotmail.com

 
Ingrid Engum Flåtten
animalvoice@hotmail.no
35 02 49 79
Nina Lien
ninali2@online.no
911 51 937
 
Brynhild Risstad
brrisstaonline.no
412 11 719
 
Ingrid Merethe Øen
ingermer@hotmail.com
482 89 530
 
 Hovedkurs del 4. Åndelig kontrakter og mønster:

Navn:
E-post:
Tlf.:
Hjemmeside:
Tonje Nygård Eliassen
-----
Lara Berg
tonjeeliassen@gmail.com
-----
laraluna3434@gmail.com
414 34 741
-----
 
 
-----
 
May Synnøve Stenehjem
maysynnve@yahoo.no
916 38 199
Ingrid Engum Flåtten
animalvoice@hotmail.no
35 02 49 79
Nina Lien
ninali2@online.no
911 51 937
 
Brynhild Risstad
brrisstaonline.no
412 11 719
 
Ingrid Merethe Øen
ingermer@hotmail.com
482 89 530
 
Turid K. Haugen
turi-hau@frisurf.no
 
 
 
 
 
 
Temahelg forsvinninger:
 
Navn:
E-post:
Tlf.:
Hjemmeside:
Tonje Nygård Eliassen
tonjeeliassen@gmail.com
414 34 741
 
May Synnøve Stenehjem
maysynnve@yahoo.no
916 38 199
Ingrid Østang
 
932 54 896
Anette Hiim Solberg
anette-h-s@hotmail.com
 
 
Sissel M. Hilde
sholde@live.no
997 03 844
 
Kiki Bjørneby
kikibjo@gmail.com
480 59 270
 
Turid K. Haugen
turi-hau@frisurf.no
 
 
Ingrid Engum Flåtten
animalvoice@hotmail.no
35 02 49 79
Tom- Atle Jansen
post@feelhappy.no
954 84 100
Sissel Hilde 
post@feelhappy.no
954 84 100 
Ingrid Merethe Øen
ingermer@hotmail.com
482 89 530
 
 
    
 
 
Temahelg symbolforståelse og drømmetyding:
 
Navn:
E-post:
Tlf.:
Hjemmeside:
Heidi Juvet
heijuve@online.no
958 05 674
 
Tonje Nygård Eliassen
tonjeeliassen@gmail.com
414 34 741
 
Ingrid Østang
 
932 54 896
May Synnøve Stenehjem
maysynnve@yahoo.no
916 38 199
Lara Berg
laraluna3434@gmail.com
 
 
Ida carine Enghaug
snoggy_90@hotmail.com
97734232
 
Inger S. Pedersen Wiik
inger@famcamp.net
951 79 750
 
Kiki Bjørneby
kikibjo@gmail.com
480 59 270
 
Tone W. Sæther tone.w.saether@live.no 909 48 843
 
Sirica Lein
siricalein@yahoo.no
970 07 749
 
Ingrid Engum Flåtten
animalvoice@hotmail.no
35 02 49 79
 

           

 
 
Kontakt Flammehuset v/Merete Jacobsen: Tlf: +47 975 28 423 eller E-post: merete@nordrebrevig.no
(Henvendelser angående kurs, dyretolk- timer eller andre spørsmål - ta kontakt via telefon eller e-post)
 

Du finner våre kurs hos

 
Logo: Maria Design - Webdesign: Karin H. Ødegaard
Fotos på flammehuset.no: Privat/shutterstock.com