www.flammehuset.no
Copyright 2012 Flammehuset
Påmelding Nyhetsbrev!              Sidekart       
   Hjem      Om oss      Kvalitetssikring
Kvalitetssikring  
© Merete Jacobsen/Flammehuset

Foto: Rachel Stanger

flammehuset.no - DyrekommunikasjonsskoleAstrid Moe grunnlagte skolen Flammehuset i 1999 og har bygget et solid og seriøst fundament for en trygg utdanning til Dyretolk. I dag driver Merete Jacobsen skolen videre med de samme etiske holdningene som står sentralt i undervisningen til Flammehuset.

Flammehusets visjon er å utdanne Dyretolker og Lærere i Dyrekommunikasjon, som står samlet som en enhet om å formidle dyrenes stemmer, deres følelser og opplevelser, deres anbefalinger og deres kjærlighet til sine medskapninger på jorden. Flammehuset anser telepati for å være energi som igjen er lik informasjon.

Flammehusets særpreg handler om modellen Astrid Moe har utviklet gjennom sin mange-årige innsats med Telepati og Dyrekommunikasjon. Modellen innebærer at dyrene bærer menneskets problemer, deres minner, deres smerte, deres traumer osv - og at dyrene er et ”medium” som kan kommunisere informasjonen frem til bevissthet. Dyret kommer til mennesket med en ”knute” som er likt menneskets egen ”knute”. Ved å bevisstgjøre mennesket, slippes både dyr og menneske fri fra det som har undertrykket dem.

Flammehuset vil oppfordre elever og uteksaminerte Dyretolker til å holde fast ved den gode tanken om å stå sammen i kjærlighet og forståelse for hverandre. Flammehuset oppfordrer også sine elever til å fokusere på å dele verdier heller enn å fremme personlig grådighet, og holde fast ved tanken på at det finnes ingen konkurranse. Flammehuset støtter Loven om Tiltrekning og Loven om Speiling, som viktige elementer i undervisningen og oppfordrer sine elever å bevisstgjøre seg disse.

Flammehuset ønsker å fremme gode etiske holdninger, og være en formidler av kjærlighet og tillit – og vil oppfordre sine elever til å følge Flammehusets Retningslinjer. Flammehuset anbefaler derfor sine elever å gjennomføre utdanningen ved Flammehuset med ro, tillit, stolthet og grundighet.

Elev ved Flammehuset eller Dyretolk lisensiert av Flammehuset bærer det hele og fulle ansvar for seg selv og sin håndtering av kunnskapen tilegnet ved Flammehuset. Personer som deltar ved kurs i regi av Flammehuset, undertegner taushetsplikt for at all personlig og sensitiv informasjon ikke skal misbrukes. Elever mottar skriftlig pensum på alle kursene slik at eleven har mulighet til å gå tilbake i pensumet etter kursets slutt. Eleven får egen perm på HK1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt Flammehuset v/Merete Jacobsen: Tlf: +47 975 28 423 eller E-post: merete@nordrebrevig.no
(Henvendelser angående kurs, dyretolk- timer eller andre spørsmål - ta kontakt via telefon eller e-post)
 

Du finner våre kurs hos

 
Logo: Maria Design - Webdesign: Karin H. Ødegaard
Fotos på flammehuset.no: Privat/shutterstock.com