www.flammehuset.no
Copyright 2012 Flammehuset
Påmelding Nyhetsbrev!              Sidekart       
   Hjem      Om oss      Navnet og Logo
Navnet, logoen og labb- hånd bildet.
 
 
 
Navnet Flammehuset kom til Astrid da hun startet skolen i 1999. Ikke visste hun da at det betydde pyramide. En gammel venn av henne som jobbet med symbolikk fortalte henne dette flere år senere. Det spesielle var at Astrid hadde nære bånd til Egypt og pyramidene. Det vises også i nye funn at pyramider faktisk ikke var gravkammere opprinnelig, men et åndelig innvielseshus for prester og prestinner.
 
 
 
flammehuset.no - Dyrekommunikasjonsskole
 
 
 
 
 
Logoen til Flammehuset er designet av Anne-Maria S. Håndstad som driver MariaDesign.
 
Da jeg tok over Flammehuset ønsket jeg å sette mitt preg på utseende også. Den nye logoen skulle si litt om navnet Flammehuset, det skulle være et senter, det skulle være assosiasjoner til dyr og det skulle ha en trekantform for å minne om at Flammehuset betyr Pyramide. Jeg syntes virkelig Anne-Maria løste det på en nydelig måte. Tusen takk.
 
 
 
flammehuset.no - Dyrekommunikasjonsskole.
 
 
Labb- Hånd bildet fra forsiden er laget av Astrid Moe.
Bildet symboliserer Sjel til Sjel.

Hånd: Marius Lauritzen Smistad
Labb: Gruvhøgdas Mia.
 
 
 
 
 
 
 
 
I 2012 ga Karin H. Ødegaard (Humanimal Care) hjemmesiden et lite ansiktsløft med design, bilder, tekst m.m. Hun hjelper stadig til når vi trenger hjelp med hjemmesiden. Vi håper dere liker det dere ser, og at den oppfattes som oversiktlig og informativ for de som besøker den
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt Flammehuset v/Merete Jacobsen: Tlf: +47 975 28 423 eller E-post: merete@nordrebrevig.no
(Henvendelser angående kurs, dyretolk- timer eller andre spørsmål - ta kontakt via telefon eller e-post)
 

Du finner våre kurs hos

 
Logo: Maria Design - Webdesign: Karin H. Ødegaard
Fotos på flammehuset.no: Privat/shutterstock.com