www.flammehuset.no
Copyright 2012 Flammehuset
Påmelding Nyhetsbrev!              Sidekart       
   Hjem      Om oss      Om Flammehuset
Skolens særpreg og etikk
 

Særpreget
 
Flammehusets  særpreg handler om hvordan dyr og mennesker kan hjelpe hverandre.
Modellen har Astrid Moe har utviklet gjennom sin mange-årige innsats med Telepati og Dyrekommunikasjon. Modellen innebærer at dyrene kan kjenne menneskets energi og underbevisste tilstand, deres minner, deres gleder og smerte, deres traumer osv - og at igjennom dyrene kan  vi kommunisere informasjonen frem til bevissthet. Dyret kommer til mennesket med en “knute” som er likt menneskets egen “knute”. Ved å bevisstgjøre mennesket, slippes både dyr og menneske fri fra det som har undertrykket dem. Ofte er det undertrykte følelser som skaper 'utfordringene', og når disse kommer frem i f.eks. en kommunikasjon med dyret vil 'trykket' forløses og utfordringen' forsvinne.
 
"Dyret blir som eieren" er et ordtak som stemmer overens med vår erfaring. Dyrene er mange ganger bedre på å relatere seg en vi mennesker er, derfor kan dyrene "speile" oss på en perfekt måte. Speiling er ikke til å unngå i det daglige livet. Situasjoner, mennesker og dyr rundt oss fungerer som et speil på hvordan det !indre livet i oss er til enhver tid. Bruker vi speilingen bevisst, kan man virkelig få effektfull selvutvikling og livet kan endre seg dramatisk når vi tar kontrollen tilbake, og bevisst velger hvordan vi ønsker å ha det. Alle rundt oss inkl.dyrene vil også få det bedre når vi kan SE hvor knappen egentlig trykker og gjøre en endring i oss selv.  
 
Ved sykdom eller fysiske plager skal alltid eier kontakte dyrlege. Vi ønsker og har allerede et godt samarbeid med dyrleger.
Slik kan vi hjelpe hverandre. Dyrleger og/eller andre terapauter er viktig i helheten for å hjelpe dyr og mennesket i en vanskelig situasjon.Vi kan utfylle hverandre og dermed gi et større bilde av årsak og symptom.
 
 

Etikk

Flammehuset setter etikken veldig høyt. Flammehuset står for likeverd, ydmykhet, kvalitet, grundighet, tillit og respekt for dyr, mennesker og natur.
Flammehuset støtter loven om tiltrekning og loven om speiling.
 
 

Utdanning og etikk

Elever som tar utdannelsen hos Flammehuset må kun skrive under på en avtale om taushetsplikt. Dette for å sikre at sensitiv informasjon om deltakere på kurs, og eiere som ønsker en samtale med sitt dyr fra elever ved Flammehuset. Se mer under Kvalitetssikring.

Flammehuset legger vekt på et godt etisk ståsted. Elevene får hjelp til å forstå hvordan de kan være varsomme og ivareta både seg selv, dyret og dyrets eier. I tilfeller hvor det avdekkes fysiske problemer, henviser vi eier til f.eks dyrlege, equiterapeut, mm.

Elever skal ikke ta betalt for oppdrag mellom hovedkurs del 1-3. Dette for at elever skal ikke skal ha et forventningspress fra eiere og til seg selv. Læreprossessen mellom hovedkursene er en viktig del av utdanningen.

Elever trenger dyr å øve seg på mellom kursene, og kan derfor kreve at eiere som får en samtale med sitt dyr står for evt telefon utgifter, bensinutgifter o.l

Eleven skal også gå igjennom samtalen med dyrets eier da dette er en viktig del av utdanningen. Elever kan ta i mot gaver fra eiere.

Når eleven har fullført sin utdanning kan han/henne praktisere som Dyretolk lisensiert av Flammehuset. Eleven kan ikke undervise andre i Flammehusets metoder, uten særskilt avtale med Flammehuset. Flammehuset har copyright på all skriftlig informasjon.

Elever skal ikke tilby seg å snakke med et dyr. Det er alltid dyrets eier som skal spørre om dyretolken kan gjøre en kommunikasjon med dyret. Dette for at det kan komme frem veldig sensitiv informasjon i en samtale og eiere skal ikke føle seg presset til en samtael med sitt dyr.

Elever kan opplyse i enhver situasjon om at eleven har tatt kurs i dyrekommunikasjon, og på denne måten la eier selv bestemme hva eier ønsker.

Elever som følger hele utdanningsprogrammet får hjelp til sin egen personlige utvikling, for å komme dypere i sine kommunikasjoner med dyrene. Vi støtter oss til mottoet “Du kan ta andre så langt som du har kommet selv”.

 
 
flammehuset.no - Dyrekommunikasjonsskole
Erfaringer med dyrekommunikasjon

Etter mange års erfaring med dyrekommunikasjon ser vi en klar sjele-forbindelse mellom dyr og eier, og en dypere mening med deres felles liv.

Dyr kan komme til eier med et problem. Dyret kan gi informasjon omkring problemet, både på et fysisk og praktisk nivå, og på dypere følelsesmessige og spirituell nivå. Det kan være en ”lås”, som eieren har nøkkelen til. Nøkkelen ligger i eierens erfaringer, innsikt, omsorg og kjærlighet. Når et dyr ”skaper vanskligheter” kan det være viktig å se i dybden. Da er hjelpen fra en som kan snakke med dyret helt uvurderlig.
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt Flammehuset v/Merete Jacobsen: Tlf: +47 975 28 423 eller E-post: merete@nordrebrevig.no
(Henvendelser angående kurs, dyretolk- timer eller andre spørsmål - ta kontakt via telefon eller e-post)
 

Du finner våre kurs hos

 
Logo: Maria Design - Webdesign: Karin H. Ødegaard
Fotos på flammehuset.no: Privat/shutterstock.com