www.flammehuset.no
Copyright 2012 Flammehuset
Påmelding Nyhetsbrev!              Sidekart       
   Hjem      Kurs      Priser
Priser
 
 
flammehuset.no - Dyrekommunikasjonsskole
Priser på kurs i dyrekommunikasjon
 
 
Introduksjonskveld, Dyrekommunikasjon
kr.:   500,-
Dyrekommunikasjon HK 1
kr.: 5.500,-
Dyrekommunikasjon HK 2
kr.: 5.500,-
Dyrekommunikasjon HK 3
kr.: 5.500,-
Dyrekommunikasjon HK 4
kr.: 5.500,-
Inspirasjonshelg
kr.: 2.000,-
Temahelg Forsvinninger
kr.: 2.500,-
Symbolforståelse
kr.: 2.500,-
Personlig undervisning mellom kurs (pr/time)
kr.:   900,-
 
 
 
 
Kostnadsberegning (Deltakelse ved alle kurs):
 
4 hovedkurs
à kr 5.500 er totalt
22.000,-  
Antall dager: 16
Antall timer: 128
2 delkurs
à kr 2.500,- er totalt
5.000,-
Antall dager: 4
Antall timer: 32
2 delkurs
à kr 2.000,- er total
4.000,-
Antall dager: 4
Antall timer: 32
Eksamen  
à kr 2.500,- er totalt  
2.500,- 
Antall dager: 2
Antall timer: 8
Sum:   

33.500,- 
Antall dager: 26
Antall timer: 200

                                

Ønskes personlig undervisning:

1 dag (6 timer) pr uke i 40 uker. 120 undervisningstimer à kr 650, sum kr 78.000. 

Ekstraordinær personlig veiledning:
Elever som ønsker personlig veiledning gjennom enkeltstående timebestillinger,
betaler kr 900 pr undervisningstime. Eleven oppnår større innsikt og kan lettere lære seg å se sammenhenger. 

 
 
 
flammehuset.no - Dyrekommunikasjonsskole
 
Muligheter etter endt utdanning

Etter endt utdanning som dyrekommunikatør hos Flammehuset kan man arbeide som selvstendig næringsdrivende som dyretolk/ adferdsterapeut for dyr. Man kan også bygge på med lærerutdannelse og få muligheten til å holde kurs igjennom Flammehuset eller som selvstendig kursholder.

Prisen pr tolking bestemmer man selv etter endt utdannelse. I dag ligger prisene på ca 600 til 1800 kr pr konsultasjon. Det er stor etterspørsel i markedet etter dyretolk/ adferdsterapeut for dyr pr i dag. Flammehuset vil også legge inn elever som er utdannet inn på Flammehusets nettsider.
 
 
 
 

 
 
 


 
 
Kontakt Flammehuset v/Merete Jacobsen: Tlf: +47 975 28 423 eller E-post: merete@nordrebrevig.no
(Henvendelser angående kurs, dyretolk- timer eller andre spørsmål - ta kontakt via telefon eller e-post)
 

Du finner våre kurs hos

 
Logo: Maria Design - Webdesign: Karin H. Ødegaard
Fotos på flammehuset.no: Privat/shutterstock.com